Innogy energie eshop

innogy
Kliknutím vstoupit do e-shopu

Společnost innogy (dříve RWE) je jeden z největších energetických podniků v Evropě. Zaměřuje se na tři základní oblasti podnikání – obnovitelné zdroje energie, sítě včetně ostatní energetické infrastruktury a obchod. Na českém trhu je innogy lídrem mezi dodavateli plynu pro domácnosti a firmy. Vedle dodávek, distribuce a skladování plynu nabízí novinky ve formě moderních energetických a doplňkových produktů. Název innogy vznikl spojením slov innovation, energy a technology.

Společnost innogy sídlí v Essenu a vznikla v roce 2016 vyčleněním divizí obnovitelných zdrojů, obchodu a sítí z koncernu RWE. Na českém trhu se innogy opírají o čtyři hlavní pilíře – dodávky zemního plynu a elektřiny, distribuci plynu, skladování plynu v podzemních zásobnících a výrobu tepla a elektřiny.

Innogy vlastní nejrozsáhlejší distribuční síť plynovodů v České republice. Tvoří ji 64 tisíc kilometrů plynovodů a další technická zařízení na celém našem území kromě Jihočeského kraje a Prahy.

Uzavření smlouvy online.