Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://obchodak.online.

Ochranu údajů bereme vážně

Ochrana soukromí při zpracovávání vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery automaticky ukládají IP vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, ze kterých nás navštěvujete, stránky, které navštívíte, když jste na naší webové stránce, stejně jako datum a trvání návštěvy. Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Žádné osobní vyhodnocení těchto údajů není provedeno.

Naše webová stránka nevyužívá žádných námi vytvořených cookies, které by vyžadovaly poskytnutí vašeho souhlasu. Naše stránky využívají pro sledování provozu a přístupů na naší webovou stránku služby třetích stran, které si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu.

  • Google Analytics (cookies třetích stran), cookies pro získání statistických údajů. Expirace dle dle nastavení vašeho prohlížeče. Bližší informace jsou dostupné na adrese https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
  • TOPlist s.r.o. – cookies pro měření návštěvnosti stránek, expirace 30 dní.

Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory uložené ve vašem počítači a v důsledku toho vám umožní analyzovat používání webu.

Informace generované těmito soubory cookies, jako je čas, místo a četnost navštívených webových stránek, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny a uloženy společností Google ve Spojených státech.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání našich stránek, sestavování přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to zákon vyžaduje, nebo jestliže třetí strany tyto údaje zpracovávají v zastoupení společnosti Google.

Podle svých vlastních informací společnost Google za žádných okolností nebude s vaší IP adresou spojovat další data Google. Instalaci souborů cookies můžete zabránit výběrem příslušných nastavení v prohlížeči; upozorňujeme však, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce našeho webu.

Společnost Google kromě toho nabízí pro všechny nejobvyklejší prohlížeče doplněk pro deaktivaci, který vám dává větší kontrolu nad údaji, které společnost Google shromažďuje o webových stránkách, které jste navštívili. Tento doplněk informuje JavaScript (ga. Js) o službě Google Analytics, že informace o návštěvě webových stránek by neměly být zasílány do služby Google Analytics. Nástroj pro deaktivaci prohlížeče Google Analytics však nebrání tomu, aby nám byly zasílány informace nebo jiné webové služby, které by mohly být používány. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče naleznete v následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pokud jste odsouhlasili, že vaše historie prohlížeče webů a aplikací může být Google propojena s vaším účtem Google a že informace z vašeho účtu Google mohou být použity k personalizaci reklam, Google použije vaše údaje společně s daty Google Analytics k vytvoření seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem služba Google Analytics nejprve shromažďuje vaše ověřené ID Google na našich webových stránkách, které jsou propojeny s vaším účtem Google (tj. Osobními údaji). Služba Google Analytics poté dočasně propojí vaše ID s údaji Google Analytics, aby optimalizovala naše cílené skupiny.

Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete tuto funkci vypnout pomocí odpovídajících nastavení v části Můj účet v účtu Google.